ISO 14001 – Aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikavimas

ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemų sertifikavimas gali būti atliekamas bet kokioje organizacijoje, kuri nori patvirtinti naudojamų išteklių efektyvumą, mažinant organizacijos išlaidas bei atliekas. ISO 14001 nustato aplinkos apsaugos vadybos sistemų kriterijus. Jame pateikiami reikalavimai, kuriais remiantis Jūsų organizacija gali organizuoti veiklą taip, kad padidintų efektyvumą mažinant išlaidas, taip pat sumažintų poveikį aplinkai.

ISO 14001 sertifikavimo privalumai Jūsų organizacijai:

 • Didina konkurencingumą ir finansinį pranašumą.
 • Gerina įmonės įvaizdį ir patikimumą.
 • Leidžia stebėti ir kontroliuoti organizacijos veiklos poveikį aplinkai šiuo metu ir ateityje.
 • Laikomasi dabartinių ir būsimų įstatymų ir norminių reikalavimų.
 • Ugdo darbuotojus aplinkos apsaugos srityje.
 • Apsaugo bendrovės turtą ir akcininkus.
 • Plečia galimybes paieškai verslo partnerių ir potencialių klientų.

ISO 14001 sertifikato privalumai Jūsų klientams:

 • Pagerinta paslaugų kokybė.
 • Sukurtas pasitikėjimas ir patikimumas.
 • Sumažintas skundų kiekis.
 • Sumažinta užterštumo galimybė ir mažina atliekos.
 • Patvirtinama klientams, kad jie dirba su organizacija, kuri skatina bendrą aplinkosaugos etiką.

ISO 14001 sertifikavimas

ISO 14001 sertifikavimas yra trečiosios šalies auditas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga. Ji patikrina, ar organizacija atitinka ISO 14001 reikalavimus,  ir esant atitikčiai,  išduoda ISO 14001 sertifikatą. Sertifikatas reguliariai prižiūrimas atliekant kasmetinius priežiūros auditus. Praėjus trijų metų laikotarpiui – atliekamas pakartotinis sertifikavimas.