Kas yra ISO/IEC 20000-1?

Paskelbtas 2005 m., o vėliau atnaujintas 2011 ir 2018 metais ISO/IEC 20000-1 yra valdymo sistemos standartas, nustatantis minimalius reikalavimus, keliamus organizacijai, siekiant sukurti, įdiegti, prižiūrėti ir nuolat tobulinti Paslaugų Valdymo Sistemą (PVS).

ISO/IEC 20000-1 sertifikavimo privalumai Jūsų organizacijai:

  • Geresnis paslaugų teikimas ir didesnė vertė, teikiama suinteresuotosioms šalims
  • Sumažėjusios išlaidos, pastangos ir paslaugų trikdžiai
  • Patobulintas paslaugų gyvavimo ciklas, įskaitant planavimą, projektavimą, perėjimą ir pristatymą
  • Suderinti PVS komponentai su organizacijos tikslais
  • Padeda išpildyti aptarnavimo reikalavimus
  • Padidėjęs verslo ir klientų pasitikėjimas
  • Sumažinti riziką naudojant rizikos valdymo metodą
  • Geresnis vaidmenų ir pareigų supratimas
  • Pagerinti ryšiai su tiekėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis

ISO/IEC 20000-1 sertifikavimas

ISO/IEC 2000-1 sertifikavimas yra trečiosios šalies auditas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga. Ji patikrina, ar organizacija atitinka ISO/IEC 20000-1 reikalavimus,  ir esant atitikčiai,  išduoda ISO/IEC 20000-1 sertifikatą. Sertifikatas reguliariai prižiūrimas atliekant kasmetinius priežiūros auditus. Praėjus trijų metų laikotarpiui – atliekamas pakartotinis sertifikavimas.