ISO 21001 Švietimo organizacijų valdymo sistema

 Šis tarptautinis standartas nustato kokybės valdymo sistemos reikalavimus, kuriuos organizacija gali naudoti projektuodama, kurdama, gamindama, montuodama ir prižiūrėdama medicinos prietaisus, taip pat projektuodama, kurdama ir teikdama susijusias paslaugas. Šį tarptautinį standartą taip pat gali taikyti organizacijos išorės ir išorės subjektai, įskaitant sertifikavimo įstaigas, kad įvertintų organizacijos sugebėjimą patenkinti klientų reikalavimus ir reikalavimus, nustatytus pagal norminius dokumentus.

ISO 21001 sertifikavimo privalumai Jūsų organizacijai:

  • Apibūdina ir optimizuoja organizacinius procesus.
  • Suteikia aukščiausio lygio efektyvaus valdymo proceso valdymą.
  • Parodo, kad laikomasi klientų, norminių ir (arba) kitų reikalavimų.
  • Nustato atsakomybę visoje organizacijoje.
  • Sudaro teigiamą nuomonę apie įmonę darbuotojams ir klientams.
  • Sumažina veiklos sąnaudas, susijusias su atliekomis, rekonstravimu.
  • Skatina nuolatinį organizacijos tobulėjimą.
  • Padidina įmonės rinkos galimybes.
  • Palaiko esamų klientų pasitenkinimą teikiamomis prekėmis ir paslaugomis, taip pat pritraukia naujų.

ISO 21001 sertifikavimas

ISO 21001 sertifikavimas yra trečiosios šalies auditas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga. Ji patikrina, ar organizacija atitinka ISO 21001 reikalavimus,  ir esant atitikčiai,  išduoda ISO 21001 sertifikatą. Sertifikatas reguliariai prižiūrimas atliekant kasmetinius priežiūros auditus. Praėjus trijų metų laikotarpiui – atliekamas pakartotinis sertifikavimas.