ISO 26000 – Socialinė atsakomybė

ISO 26000 pateikia rekomendacijas, kaip verslas ir organizacijos gali veikti socialiai atsakingai. O tai reiškia, kad elgtis etiškai ir skaidriai, prisidedant prie visuomenės sveikatos ir gerovės.

ISO 26000 sertifikavimo privalumai Jūsų organizacijai:

  • Motyvuosite darbuotojus
  • Prisideda prie nuolatinio organizacijos tobulinimo.
  • Didina sertifikotos organizacijos rinkos dalį
  • Glaudesni santykiai su darbuotojais ir suinteresuotosiomis šalimis
  • Geresnė įmonės reputacija
  • Didesnis konkurencinis pranašumas
  • Parama iniciatyvoms, susijusioms su bendruomenės dalyvavimu

ISO 26000 sertifikavimas

ISO 26000 sertifikavimas yra trečiosios šalies auditas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga. Ji patikrina, ar organizacija atitinka ISO 26000 reikalavimus,  ir esant atitikčiai,  išduoda ISO 26000 sertifikatą. Sertifikatas reguliariai prižiūrimas atliekant kasmetinius priežiūros auditus. Praėjus trijų metų laikotarpiui – atliekamas pakartotinis sertifikavimas.