Kas yra ISO 37301?

ISO 37301 yra standartas, kuriame nustatomi atitikties valdymo sistemos kūrimo, vertinimo, priežiūros ir nuolatinio tobulinimo reikalavimai.

ISO 37301 sertifikavimo privalumai Jūsų organizacijai:

  • Greitai ir efektyviai spręsite atitikties problemas
  • Apsaugosite organizacijos reputaciją ir jos vientisumą, užkirsdami kelią neetiškam elgesiui
  • Pagerinsite verslo galimybes ir tvarumą
  • Atidžiai apsvarstysite vidaus ir išorės suinteresuotųjų šalių reikalavimus ir lūkesčius

ISO 37301 sertifikavimas

ISO 37301 sertifikavimas yra trečiosios šalies auditas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga. Ji patikrina, ar organizacija atitinka ISO 37301 reikalavimus,  ir esant atitikčiai,  išduoda ISO 37301 sertifikatą. Sertifikatas reguliariai prižiūrimas atliekant kasmetinius priežiūros auditus. Praėjus trijų metų laikotarpiui – atliekamas pakartotinis sertifikavimas.