ISO 45001 – Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos sertifikavimas

ISO 45001 sertifikatas – tai profesionalus patvirtinimas, kuris stiprina organizacijos reputaciją, parodydamas, kad organizacijoje veikia įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema.  Veiksminga darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistema skatina saugią ir sveiką darbo aplinką, sudarant sąlygas Jūsų organizacijai identifikuoti ir kontroliuoti darbuotojų saugą ir sveikatą bei didinti bendrą darbo našumą.

ISO 45001 sertifikavimo privalumai Jūsų organizacijai:

 • Pašalina arba sumažina riziką darbuotojams.
 • Prisideda prie sveikesnės ir saugesnės darbo aplinkos.
 • Parodo pasitikėjimą savo organizacija.
 • Sumažina prastovos riziką dėl nelaimingų atsitikimų vietoje.
 • Užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi.
 • Sumažina baudžiamojo persekiojimo ir baudų tikimybę.
 • Skatina darbuotojų įsitraukimą į saugią darbo aplinką.
 • Padidina suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą tarptautiniu lygiu.
 • Skatina naujas veiksmingas procedūras ir procesus.

ISO 45001 sertifikato privalumai Jūsų klientams:

 • Pagerinta kokybė ir paslaugos.
 • Sukurtas pasitikėjimas ir patikimumas.
 • Sumažintas skundų skaičius.
 • Patvirtina klientams, kurie aktyviai domisi darbo aplinkos veiksmingumu, kad jie dirba su organizacija, kuri skatina saugią ir sveiką darbo aplinką.

ISO 45001 sertifikavimas

ISO 45001 sertifikavimas yra trečiosios šalies auditas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga. Ji patikrina, ar organizacija atitinka ISO 45001 reikalavimus,  ir esant atitikčiai,  išduoda ISO 45001 sertifikatą. Sertifikatas reguliariai prižiūrimas atliekant kasmetinius priežiūros auditus. Praėjus trijų metų laikotarpiui – atliekamas pakartotinis sertifikavimas.