ISO 9001 – Kokybės vadybos sistemų sertifikavimas

ISO 9001 sertifikavimas yra tinkamas ne tik didelėms organizacijoms, bet ir smulkiajam verslui. Efektyvi kokybės vadybos sistema taupo Jūsų organizacijos išlaidas ir laiką, didina darbo našumą ir gerina santykius su klientais. Vadovaudamiesi ISO 9001 principais, organizacijos  patobulina kasdienę veiklą.

ISO 9001 sertifikavimo privalumai Jūsų organizacijai:

 • Idenfikuoja ir efektyvina organizacijos procesus.
 • Suteikia vidutinės grandies vadovams veiksmingą valdymo procesą.
 • Parodo, ar laikomasi kliento, norminių ir/ arba kitų teisinių reikalavimų.
 • Nustato darbuotojams atsakomybės sritis.
 • Suteikia kvalifikacijos reikalavimo atititiktį dalyvaujant viešuosiuose konkursuose.
 • Formuoja teigiamą žinutę darbuotojams ir klientams.
 • Sumažina eksploatavimo sąnaudas, susijusias su atliekomis, perdirbimu ir veikla be pridėtinės vertės.
 • Prisideda prie nuolatinio organizacijos tobulinimo.
 • Didina sertifikuotų organizacijų rinkos dalį
 • Padeda išlaikyti esamų klientų pasitenkinimą teikiamomis prekėmis bei pritraukti naujus klientus.
 • Padidina rinkos galimybes.

Jūsų klientams teikiami ISO 9001 sertifikato privalumai:

 • Pagerinta kokybė ir aptarnavimas.
 • Kokybės užtikrinimas.
 • Pristatymas laiku.
 • Taikoma pirmo karto taisyklė: jei pirmą kartą atliekamas veiksmas yra daromas teisingai, tuomet tikėtina, kad pakartotinis veiksmas bus atliekamas teisingai ir ateityje: jis nereikalaus papildomo laiko ir kaštų taisant klaidas.
 • Mažiau grąžintų produktų ir skundų

ISO 9001 sertifikavimas

ISO 9001 sertifikavimas yra trečiosios šalies auditas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga. Ji patikrina, ar organizacija atitinka ISO 9001 reikalavimus,  ir esant atitikčiai,  išduoda ISO 9001 sertifikatą. Sertifikatas reguliariai prižiūrimas atliekant kasmetinius priežiūros auditus. Praėjus trijų metų laikotarpiui – atliekamas pakartotinis sertifikavimas.