Kas yra ISO 22000 ?

Šis standartas nurodo MSVS pagrindinį principą bei pagrindą ir nustato konkrečius MSVS reikalavimus organizacijoms visoje maisto grandinėje.

Šiame standarte nurodomi reikalavimai maisto saugos vadybos sistemai (MSVS), kad tiesiogiai arba netiesiogiai su maisto grandine susijusi organizacija galėtų:

  • planuoti, įgyvendinti, naudoti, palaikyti ir atnaujinti MSVS pateikiant saugius ir numatytą paskirtį atitinkančius produktus bei paslaugas;
  • įrodyti atitiktį taikomiems su maisto sauga susijusioms įstatymų ir reglamentų reikalavimams;
  • nustatyti ir vertinti kartu su klientu suderintus maisto saugos reikalavimus ir įrodyti atitiktį šiems reikalavimams;
  • užtikrinti rezultatyvią komunikaciją su maisto grandinės suinteresuotosiomis šalimis dėl maisto saugos klausimų;
  • užtikrinti, kad organizacija atitiktų jos nustatytą maisto saugos politiką;
  • įrodyti atitiktį susijusioms suinteresuotosioms šalims;

Visi šio dokumento reikalavimai yra bendrojo pobūdžio ir yra skirti taikyti visoms maisto grandinės organizacijoms, nepriklausomai nuo jų dydžio ir sudėtingumo. Tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios organizacijos apima, bet ne tik, pašarų gamintojus, ėdalo gamintojus, laukinių augalų ir gyvūnų surinkėjus, ūkininkus, sudedamųjų dalių gamintojus, maisto produktų gamintojus, mažmenininkus ir organizacijas, teikiančias su maistu susijusias paslaugas, maitinimo paslaugas, valymo ir sanitarijos paslaugas, transportavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugas, įrangos, valymo priemonių ir dezinfekantų, pakavimo medžiagų bei kitų su maistu besiliečiančių medžiagų tiekėjus.

Pagal šį dokumentą bet kuriai organizacijai, įskaitant mažas ir (arba) mažiau išvystytas organizacijas (pvz., mažus ūkius, mažas pakavimo ir paskirstymo įmones, nedideles mažmeninės prekybos ar su maistu susijusių paslaugų įmones), savo MSVS leidžiama įgyvendinti išorėje sukurtus elementus.

ISO 22000 sertifikavimas

ISO 22000 sertifikavimas yra trečiosios šalies auditas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga. Ji patikrina, ar organizacija atitinka ISO 22000 reikalavimus,  ir esant atitikčiai,  išduoda ISO 22000 sertifikatą. Sertifikatas reguliariai prižiūrimas atliekant kasmetinius priežiūros auditus. Praėjus trijų metų laikotarpiui – atliekamas pakartotinis sertifikavimas.