ISO/IEC 27001 – Informacijos saugumo valdymo sistemos sertifikavimas

ISO/ IEC 27001 standarte nustatomi reikalavimai, skirti informacijos saugumo valdymo sistemai parengti, įgyvendinti, techninei priežiūrai ir tobulinimui atlikti, atsižvelgiant į organizacijos situaciją. Šis tarptautinis standartas taip pat apima reikalavimus informacijos saugumo rizikoms įvertinti ir prižiūrėti, atsižvelgiant į organizacijos poreikius. Šiame tarptautiniame standarte išdėstyti reikalavimai yra bendri ir yra taikytini visoms organizacijoms, nepriklausomai nuo jų tipo, dydžio ar pobūdžio

ISO/IEC 27001 sertifikavimo privalumai Jūsų organizacijai:

 • Idenfikuoja ir efektyvina organizacijos procesus.
 • Suteikia vidutinės grandies vadovams veiksmingą valdymo procesą.
 • Parodo, ar laikomasi kliento, norminių ir/ arba kitų teisinių reikalavimų.
 • Nustato darbuotojams atsakomybės sritis.
 • Suteikia kvalifikacijos reikalavimo atititiktį dalyvaujant viešuosiuose konkursuose.
 • Formuoja teigiamą žinutę darbuotojams ir klientams.
 • Sumažina eksploatavimo sąnaudas, susijusias su atliekomis, perdirbimu ir veikla be pridėtinės vertės.
 • Prisideda prie nuolatinio organizacijos tobulinimo.
 • Didina sertifikuotų organizacijų rinkos dalį
 • Padeda išlaikyti esamų klientų pasitenkinimą teikiamomis prekėmis bei pritraukti naujus klientus.
 • Padidina rinkos galimybes.

Jūsų klientams teikiami ISO 9001 sertifikato privalumai:

 • Pagerinta kokybė ir aptarnavimas.
 • Kokybės užtikrinimas.
 • Pristatymas laiku.
 • Taikoma pirmo karto taisyklė: jei pirmą kartą atliekamas veiksmas yra daromas teisingai, tuomet tikėtina, kad pakartotinis veiksmas bus atliekamas teisingai ir ateityje: jis nereikalaus papildomo laiko ir kaštų taisant klaidas.
 • Mažiau grąžintų produktų ir skundų

ISO/IEC 27001 sertifikavimas

ISO/IEC 27001 sertifikavimas yra trečiosios šalies auditas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga. Ji patikrina, ar organizacija atitinka ISO/IEC 27001 reikalavimus,  ir esant atitikčiai,  išduoda ISO/IEC 27001 sertifikatą. Sertifikatas reguliariai prižiūrimas atliekant kasmetinius priežiūros auditus. Praėjus trijų metų laikotarpiui – atliekamas pakartotinis sertifikavimas.