Kas yra ISO sertifikatas ?

Dokumentas, patvirtinantis audituojamos organizacijos vadybos sistemos atitiktį reglamentuojamiems tarptautiniams standartams.

ISO 9001 sertifikavimas

ISO 13485 sertifikavimas

ISO 14001 sertifikavimas

ISO 20000-1 sertifikavimas

ISO 22000 sertifikavimas

ISO/IEC 27001 sertifikavimas

ISO 37001 sertifikavimas

ISO 45001 sertifikavimas

ISO 21001 sertifikavimas