ISO 37001 Kovos su kyšininkavimu valdymo sistemos sertifikavimas

Kovos su kyšininkavimu valdymo sistema, pagrįsta ISO 37001, padeda jūsų organizacijai užkirsti kelią kyšininkavimui, siekiant aukštesnės verslo etikos kultūros. ISO 37001 sertifikavimas leidžia Jums pasiekti palankesnės verslo aplinkos. Tai suteikia Jūsų organizacijai gebėjimą tobulinti kryptingas priemones, kurios padeda išvengti kyšininkavimo.

ISO 37001 sertifikato privalumai Jūsų organizacijai:

  • Padeda kovoti su kyšininkavimu.
  • Skatina etišką verslo kultūrą.
  • Pagerina susijusių procesų efektyvumą.
  • Įrodo, kad darbuotojai laikosi geriausios praktikos kovos su kyšininkavimu srityje
  • Sukuria priemones sistematiškam rizikos valdymui ir stebėsenai.

ISO 37001 sertifikato privalumai Jūsų klientams:

  • Užtikrina teisės aktų laikymąsi.
  • Sukuria klientų pasitikėjimą ir patikimumą.
  • Įrodo, kad organizacija ėmėsi visų galimų adekvačių ir proporcingų priemonių kyšininkavimo prevencijai valdyti.
  • Parodo, kad Jūsų organizacija įgyvendina, palaiko ir tobulina kovos su kyšininkavimu programas.
  • Padeda apsaugoti organizaciją, turtą, akcininkus ir direktorius nuo kyšininkavimo galimybės.

ISO 37001 sertifikavimas

ISO 37001 sertifikavimas yra trečiosios šalies auditas, kurį atlieka sertifikavimo įstaiga. Ji patikrina, ar organizacija atitinka ISO 37001 reikalavimus,  ir esant atitikčiai,  išduoda ISO 37001 sertifikatą. Sertifikatas reguliariai prižiūrimas atliekant kasmetinius priežiūros auditus. Praėjus trijų metų laikotarpiui – atliekamas pakartotinis sertifikavimas.